Generalforsamling 2020
 
 

Tirsdag den 25-02-2020 kl. 19.00 i klubbens lokaler Vandværksvej 37

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år. Ved formanden.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab - til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år - til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
    (Skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en 2 års periode (lige år)
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for en 2 års periode (ulige år)
9. Valg af Formand (lige år)
10. Valg af Kasserer (ulige år)
11. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, for en 1 års periode
12. Valg af div udvalg
13. Valg af 2 revisorer. (Hvert år)
14. Valg af revisor suppleant. (Hvert år)
15. Udtrækning af klubaktier. Evt. salg af nye.
16. Eventuelt.

Vi har oplevet stort fremmøde ved flere af vores generalforsamlinger!!
Det håber vi også at det bliver denne gang.

Vi vil gerne høre ris/ros og gode ideer fra så mange som muligt!
Så bliv ikke væk, fordi du er bange for at blive valgt ind i et eller andet.

Men mød op for at tilkendegive din mening, og kom med dine ideer!! Vi lytter!!

Bestyrelsen