Mandag den 25/02-2019 kl. 19:00 i klubbens lokaler Vandværksvej 37

 

 

                   Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 

1.             Valg af dirigent.

2.             Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

3.             Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.             Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

5.             Behandling af indkomne forslag.

Skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

6.             Fastsættelse af kontingent.

7.             Valg af kasserer, for en 2 års periode. Preben stiller ikke op igen.

8.             Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, for en 2 års periode.

Rene Kristensen, & Jørgen Nielsen er på valg,

9.             Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, for en 1 års periode.

10.         Valg af udvalg. Pool, snooker, fest m.m.

11.         Valg af 2 revisorer.

12.         Valg af revisor suppleant.

13.         Udtrækning af klubaktier. Evt. salg af nye.

14.         Eventuelt :

-          ………

 

 

Vi har oplevet stort fremmøde ved flere af vores generalforsamlinger !!

 

Det håber vi også at det bliver denne gang.

Vi vil gerne høre ris / ros og gode ideer fra så mange som mulig,

så bliv ikke væk, fordi du er bange for at blive valgt til ind i et eller andet.

 

Men mød op for at tilkendegive din mening, og kom med dine ideer !! Vi lytter !!

 

Bestyrelsen.