Referat fra generalforsamlingen 2024


34 medlemmer af klubben var mødt op for at deltage i klubbens generalforsamling – næsten en tredjedel af klubbens medlemmer!!

Jørn D. Nielsen blev valgt til dirigent og styrede slagets gang med stort overblik og myndighed.

Da formanden havde forfald, læste kassereren formandens beretning op for forsamlingen. Beretningen kan læses tilføjet under referatet.

Efterfølgende gennemgik kassereren det reviderede regnskab for 2023. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet – bla. Vedrørende vedligeholdelse af billardbordene, som var en stor post, som var medvirkende til årets resultat.

Efter gennemgangen af regnskabet og besvarelsen af spørgsmålene godkendte generalforsamlingen det reviderede regnskab.

Budgettet for 2024 blev godkendt efter en kort gennemgang. Kassereren bemærkede, at budgettet var lavet konservativt – dvs., at hvis udgiftsposterne holder niveauet, vil vi komme ud med et lidt højere overskud end budgetteret – desuden er vi færdige med at afdrage på ombygningen, som har været en fast udgift i en del år.

Det var kun kommet et forslag til formanden – stillet af kassereren.

Kassereren ønskede kontingentindbetalingen flyttet, så det følger turneringsperioden, og ændret til helårlig betaling. – Det vil betyde, at der pr 1. april kommer en opkrævning på 3 mdrs kontingent (425,-kr for seniorer, 125,- for unge under 25), som dækker kontingent for april, maj og juni. – Derefter vil opkrævningen på årskontingentet komme til betaling pr. 1. juli (1700,- for seniorer og 500,- for juniorer) – (der kan laves aftale med kassereren om betaling over 2 gange i indeværende år) - Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Som det fremgår af ovenstående foreslog kassereren, at kontingentet fastholdes som det nuværende. – Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

Joakim ønskede ikke genvalg som formand, og derfor blev posten ledig. På opfordring og udfordring blev Finn Larsen foreslået som formand, og han indvilgede efter grundig overvejelse i at overtage posten igen. Finn blev valgt med klapsalver– TAK for det!

Fra bestyrelsen var to medlemmer på valg, Claus Madsen, som ikke ønskede genvalg, og Kim Nielsen, der gerne ville modtage genvalg. Der blev opstillet tre kandidater: Kim, Susan og Jørn, hvilket medførte kampvalg. Efter hemmelig afstemning valgtes Kim og Susan som medlemmer af bestyrelsen.

Suppleantvalget foregik som fredsvalg og Rolf og Ejgil blev genvalgt som suppleanter. (Rolf som første suppleant)

Revisorerne Jørn og Jørgen modtog begge genvalg.

Som revisorsuppleant valgtes Preben Toft, da den fungerende revisorsuppleant ikke kunne deltage i generalforsamlingen.

Næstesidste punkt på dagsordenen var udtrækning af klubaktier. Der blev udtrukket 10 aktier, som kan indløses eller blive stående i klubben. De udtrukne aktier kan indløses ved aflevering til kassereren. (Da der blev udtrukket aktier tilhørende fraværende medlemmer, vil de blive kontaktet direkte af kassereren!)

Under eventuelt kom der forslag om T-shirts til promovering af klubben og der blev nævnt muligheden for udnyttelse af det tidligere dartområde til pool- eller skomagerborde. Begge forslag vil blive taget op på bestyrelsesmøder snarest.

Beretning 2024 Hjørring billardklub


Resultater for hold og individuel 22/23 sæson

Flotte resultater i sidste sæson hvor flere hold var med i toppen af tabellen i de respektive rækker.

3 div holdet sikrede en flot oprykning til 2 div og vandt efterfølgende guld i Regionsfinalen og Bronze i Landsfinalen.

Tenax holdet med Jørgen og Rolf gik hele vejen til Finalen på fyn hvor det blev til en flot 4 plads, hvilket er flot med tanke på alle de hold der var tilmeldt fra starten af sæsonen.

23/24 Sæson

Og i denne sæson er der også rigtig mange hold som ligger rigtig flot i deres respektive rækker

Og der har også været nogle flotte individulle resultaer fra de spillerer der har deltaget i disse.

Heriblandt Louise som har vundet Guld og Sølv medaljer til klubben

Susanne som har vundet guld medaljer til klubben

Overall er det flot af vores klub og have 20 hold med i denne sæson ( rekord for klubben ) og derudover 6 hold med i Tenax og en masse spillerer der deltager i indviduelle turnering og Cupper.
I alt 42 spillere har deltaget i turneringer i år

Danacup 2023


Vi har måtte takke nej til Seminariet sidste år da vi ikke kunne skaffe folk nok til at hjælpe med denne store opgave det er på seminariet.

Vi blev tilbud at have Vendelbohus som ikke var en ligeså stor opgave som på seminariet.

Det var alt i alt en succes på vendelbohus som gav klubben 16.000 i klubkassen.
Tak til de medlemmer der hjalp denne uge, uden dem var dette ikke muligt.

Vi håber selvfølgelig på at kunne have samme opgave i år og håber på opbakning fra medlemmerne til at løfte opgaven. Det er en vigtig indtægt for klubben at have således vi stadig kan have de samme vilkår i klubben som i dag.

Lokale situationen:

Vores udlejer ejer ikke længere bygningen som de fleste nok har hørt.
Det betyder at bygning og huset nede bagved er sat til salg.
Vi håber selvfølgelig på at hvis der kommer en køber at der kan laves en aftale om at vi bibeholder lokalet mod en husleje som det er i dag.

Klubben Det sidste år

Klubben har taget en rigtig positiv udvikling det sidste år.
Medlemstallet ligger på det højeste nogensinde og er steget med ca. 20 medlemmer siden sidste generalforsamling i 2023.
Her i blandt nogle unge spillere som er kommet til, hvilket er rigtig positivt at de helt unge stadig gerne vil spille Snooker, pool keglebillard.

Der er rigtig meget aktivitet i klubben, det kan man se både hvis man kommer forbi eller blot kigger på kalenderen på klubbens hjemmeside.

Der sker noget stort set hver dag i klubben både formiddag, eftermiddag og om aftenen hvilket er skønt at der er så meget aktivitet og det er i alle discipliner. Snooker pool kegle billard og carambole.

Firmasporten er stadig i klubben 10 dage om året i vinterperioden og det er godt det stadig er muligt selv med alle de holdkampe der spilles.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde det sidste år og til alle medlemmerne i klubben for at alle bidrager til klubben og er gode til at tage imod nye medlemmer samt hjælpe til når der er behov for dette.

Jeg vil selv takke af som formand og lade nye kræfter komme til som brænder mere for dette og har mere tid til at komme i klubben.