Referat fra generalforsamlingen 202222 fremmødte satte sig mætte til bordet, efter at have nydt “Formandens Gryde”, som Finn og Jan havde valgt, at forkæle os med.

Preben Toft valgtes som ordstyrer og kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt.

Før formandens beretning bad Finn alle rejse sig, og mindes klubbens tidligere kasserer, vores ven Poul Erik, der tidligere på sæsonen tabte en lang kamp mod kræft.

Dernæst handlede en stor del af Finns beretning om, hvad Corona havde haft af indflydelse på både klublivet og økonomien. Hvordan medlemmerne over 70 først, hvis de kunne fremvise Coronapas, fra 21 april kunne vende tilbage og 14 dage senere blev det så tilladt for os andre, at komme indenfor i klublokalerne, dog med begrænsning på antal.
Ingen Danacup betød også, at klubben ikke havde mulighed for, at tjene penge som der har været tradition for, men formanden kunne glædeligt fortælle, at klubben er blevet tilgodeset med beløb fra Corona- og hjælpepuljen.

Hjørring Billardklub tæller et sted mellem 65 og 70 medlemmer. Klubben har tilmeldt 13 hold til DDBU og deltager desuden med en del hold i Snooker Nordjylland, flere af medlemmerne deltager desuden flittigt og med gode resultater i Cupper og individuelt. Endelig skal det nævnes, at et af vores Oldboys hold havde en fin tur til Sjælland, og kom hjem som Danske Mestre!

Klubben har hver tirsdag besøg af DGM (Den Gode Modtagelse), vi har stadig fornøjelsen af, at lægge lokaler til Hjørring Firmasport.

Formanden glædede sig over, at så mange pensionister benytter klubben til hyggelige formiddage og at der har været fine arrangementer i årets løb, så som Snookerstævne med deltagere fra hele landet, firma- og skolearrangementer.

Alle vore sponsorer har valgt at fortsætte, hvilket er vigtigt for klubbens økonomi og lad os håbe sponsorarrangementet, som blev aflyst pga manglende tilslutning, kan gennemføres senere og i øvrigt gælder det samme for arrangementet tag en ven med.

Formanden kunne fortælle, at der kommer nye klæder på kegleborderne, at poolbordene har fået nye klæder og bander.

I løbet af kort tid ankommer ny øl- og sodavandsautomat. Den modtager både kort og MobilePay.
Der er installeret kameraer over de fleste spilleborde, der har været planer om, at flytte dele fra depotrummet bag automaten, til et nyt sted ovenpå, og der påtænkes en arbejdsweekend, bestyrelsen vil kigge på dette, og melde ud herom senere.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen, tak til Eigil som har valgt at stoppe i bestyrelsen, tak til kasserer Jens, som blev kastet ud i et vanskeligt arbejde og tak til de faste af klubbens hjælpere, for Deres indsats i løbet af året.

Kasserer Jens Funk forelagde det reviderede regnskab for 2021, og budgettet for 2022 På trods af Coronaen og en del nye investeringer, kom klubben ud af 2021 med et overskud på knap 1000 kroner og selv om vi i år har en rimelig stor post, der hedder nye klæder på keglebordene, så forventes et overskud i størrelsesordenen 33000.
Kassereren fortalte også, at lånet til udlejer i forbindelse med ombygningen af lokalerne, for at gøre dem egnede til at vi kunne anvende dem, vil være tilbagebetalt allerede om to år.

Indkomne forslag: der blev foreslået en kontingentnedsættelse til 400 kroner halvårligt, for unge mellem 19 og 25 år. Forslaget blev vedtaget.
Øvrige kontingenter fortsætter uforandret Valg af formand: Finn fortsætter! Valg af nyt medlem til bestyrelsen: Vi siger velkommen til Thorvald i bestyrelsen.
Valg af første suppleant og anden suppleant: Rolf og Preben Jørgensen fortsætter.
Valg af udvalg: Bestyrelsen vil forsøge, at få lavet et aktivt snookerudvalg
Valg af revisorer: Jørn og Jørgen fortsætter Valg af revisorsuppleant: Karsten som er suppleant for nuværende spørges

Udtrækning af klubaktier: Karsten spørges, Jørgen, Finn og Preben Toft valgte at indløse nogle af sine klubaktier.

Sidste punkt på dagsordenen var Eventuelt, her blev der foreslået at annoncere på Facebook i form af en betalt reklame, der blev snakket om en “hule” med storskærm, hvor der kunne hygges, spilles præmiewhist osv. Bestyrelsen modtager gerne nye og flere forslag til ideer, der kan være med til at lave et hyggeligere miljø i klubben, både for os selv og for besøgende klubber.

Næste bestyrelsesmøde er 28 marts kl 18, så er du fuld af gode ideer, så kom med dem til bestyrelsen. Formanden sluttede aftenen af med, at takke for god ro og orden.