Referat fra bestyrelsesmøde 12. December 2022


Deltagere: Finn, Jens, Frede, Thorvald og Claus.

Evaluering af julefrokosten: Alle var enige om, at det havde været en hyggelig dag, og at maden fra Superland i Tårs var god.

Bord 1 er nu udskiftet så vi har fire ens Verhoeven kegleborde. Desuden er der skiftet klæder på de øvrige tre kegleborde. Dette er sket uden beregning for klubben, da Søgaard har vundet en sag mod klædeleverandøren Simoni, hvis klæder blev anvendt da de sidst skiftede dem, i blandt andet vores klub.

Som et led i bevillingen af beløbet som klubben modtog for, at kunne erhverve det nye bord, skal vi afholde åbent hus, og herefter fremsende billedmateriale fra dagen.

Bestyrelsen aflagde Bob fra Danacup et besøg, for på en ordentlig måde, at meddele beslutningen om, at vi i Hjørring Billardklub ikke længere ser os i stand til, fremover at kunne løfte opgaven med at passe UCN. Danacup er ked af det, da UCN er vigtig for Dem, og da vores beslutning måske gør, at De nu står med et stort problem til sommer. Bob takkede for godt samarbejde gennem mange år, og vil måske prøve til næste år, at finde mindre mandskabskrævende opgaver, men samtidig også med mindre indtjening til vores klub til følge. Det er også vemodigt for vores klub, at vinke farvel til uge 30 på UCN, indtjeningen herfra er trods alt en stor del af grunden til, at vi i Hjørring Billardklub kan være sammen i nogle af landets absolut bedste lokaler, men - vi bliver alle ældre, og når vi som i år kun kunne mønstre ca en tredjedel af klubbens medlemmer som hjælpere, for at tjene til fællesskabet, så må det være sådan. Denne beslutning vil, alt andet lige, betyde en mindre kontingentforhøjelse,(kontingentet har forøvrigt været uforandret siden vi flyttede ind i de nye lokaler), og selv om vi sparer på varmen i både bordene og lokalet, så er elprisen eksploderet. Alt afhængig af, hvilke arbejdsopgaver vi tilbydes af Danacup i stedet for UCN, så vil der dog for solidaritetens skyld blive lavet en model, der giver rabat på kontingentet alt efter, hvor mange timer man hjælper, men mere herom til generalforsamlingen.

Vigtige datoer:

Generalforsamlingen afholdes 27. Februar 2023

27. December: Julepræmieaften med Gløgg og Æbleskiver og præmier til alle! Pris 25 kroner indbetalt via MobilePay til Rolf på 30145028. Forhåndstilmelding nødvendig inden 24. December.

14. Januar: Klubmesterskab i Snooker, pris 50 kroner, tilmelding på opslagstavlen.

21. og 22. Januar: DTC Snookerstævne.

11. Februar: Snooker Nordjylland Stævne

18. februar: Klubmesterskab Kegle, pris 50 kroner, tilmelding på opslagstavlen.

15. April: Snooker Nordjylland Stævne

Næste bestyrelsesmøde 30. Januar 2023