Referat fra bestyrelsesmøde 10. Januar 2022


Deltagere: Finn, Jens, Ejgil, Frede, Rolf og Claus.

Opfølgning på diverse: Jørgen Nielsen var eneste tilmeldte til “tag en ven med”. Arrangementet, der skulle have fundet sted 25/1 aflyses, men Alle er velkomne til, at tilbyde deres venner, at de kan spille gratis til næste kontingent skal betales.

Klubmesterskabet bliver 5. Februar, husk tilmelding på opslagstavlen, og for at få flere med udsendes en reminder.

Klubben er vært for en større snookerturnering 29-30 Januar, og vi deltager selv med et større antal spillere.

De opsatte kameraer skal finjusteres. Rolf og Claus finder en dato til dette. En vejledning i brugen af disse webcams, kommer senere.

Møde 12/1 hos Danacup, hvor vi ville blive orienteret om genstart af turneringen, er blevet udsat pga Corona. Finn, Jens og Claus var tilmeldt. Dato på nyt møde kommer.

Sodavands- og øl-automat der tager kort og MobilePay blev besluttet indkøbt.

Generalforsamling afholdes 28. Februar. Start kl 18 med gratis spisning. Tilmelding til spisning kommer på opslagstavlen. Frede laver opslag, og indkalder senest tre uger inden 28/2. På valg er Finn og Ejgil.
Ønsker du ikke at deltage til spisningen først, starter generalforsamlingen kl 19.00
Mød nu frem og støt op om vores klub.

Jens og Finn laver medlemsregistrering til DIF.

Bordet rundt:
10/2 kommer Jens med 9 elever fra Tårs Skole mellem 14 og 16.30

Finn har besøg af nogle gutter til et par hyggetimer i klubben 15/1 over middag.

Støvsuger til bordene blev drøftet, måske er en opladelig håndstøvsuger løsningen?

Stadig ingen afklaring på overdækningen til rygerne.

Skal varmen i bordene sænkes med et par grader? Preben Toft spørges.

Hjørring Billardklub vil tilbyde Asaa, at stille med fire dommere til DM 8/9/10 April.


Dato for næste bestyrelsesmøde: 14/2 2022 kl. 18.30