Referat fra bestyrelsesmøde 4. Maj 2022


Deltagere: Finn, Jens, Frede, Rolf og Claus.

Finn har kontaktet Peter fra Bentax vedrørende manglende funktioner på automaten.

Frede finder ny dato til Aktiv-dag i klubben, og finder ud af hvilke materialer der skal anvendes. Information herom senere.

Jens kunne oplyse, at kvartalsopkrævningen vedrørende el nu lyder på 21.649,00!

Jens havde også medbragt restancelisten, og det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man i Hjørring Billardklub skal betale kontingent, for at kunne spille på et af klubbens hold. Reglen er enkel: Ingen betaling - ingen kampe for klubben i DDBU, til hvem klubben har betalt for din licens.

Sport 24 har meddelt, at vores nuværende spillerskjorter fra ID udgår. Claus kontakter Anders i Sport 24 for, at finde alternativer i samme farve som de nuværende, så vi ikke alle skal skifte vores skjorter ud.

Der blev drøftet om der kunne laves en eller anden form for turnusordning, tirsdage fra 11-13, hvor DGM hygger sig i vores lokale. Frede vil i første omgang påtage sig rollen som koordinator, der er vigtigt at der er to-tre stykker der kan trækkes på. Emnet vil blive taget op på Spillermødet næste mandag.

Spillermødet/Danacupmødet mandag 16/5 kl 18.30 handler selvfølgelig primært om, at finde ud af hvilke hold, der skal tilmeldes til næste sæson og om at få tilsagn fra så mange som muligt, om at give en hånd med til Danacup. Hjørring Billardklub er med den nuværende økonomiske situation afhængig af indtægten fra Danacup, i hvert fald i år og næste år, hvorefter vi er færdig med at afvikle etableringslånet til udlejer, og måske vælger, at sige “Det var så det”, hvad uge 30 angår. Kom nu - og lad os hjælpe klubben, og dermed os selv. Lad os gi’ det en skalle sammen. Er det en hård uge? Ja! Er det hyggeligt at være sammen udenfor billardklubben? Ja! Er det fedt at være sammen med alle de unge deltagere fra hele verden, der i uge 30 gæster Hjørring? Ja, Ja, Ja!

Mandag den 23/5 prøver vi allerede fra kl 16.30 at knytte en Grill- Hygge-aften sammen med klubaftenen. Er der stemning for dette? Og - bliver det taget godt imod, så kunne dette gentages flere gange i løbet af sommeren, måske en gang månedligt.

Finn kontakter Preben vedrørende “Det Store Kolde Bord” - nemlig bord 1, hvor temperaturen på bordet efterhånden er lig med stuetemperaturen! Forhåbentlig kan Preben nå at kigge på det inden klædeskiftet 30-31/5, så bord 1 bliver spilbart igen.

Næste bestyrelsesmøde 30/5 kl 19. Forslag/idéer til dagsordenen modtages gerne.