Referat fra bestyrelsesmøde 28. Juni 2021


Den nyvalgte bestyrelse mødte fuldtalligt op og startede udendørs, for at se på muligheden for, at sætte en baldakin op ved indgangsdøren, så medlemmer og gæster vil kunne stå i tørvejr, enten for at ryge - eller bare trække lidt frisk luft. Jan spurgte ind til dette på generalforsamlingen, og Claus havde fundet lidt billedmateriale frem. Det passer med en overdækningen på 400x100 cm, så den dækker fra over døren og helt hen forbi askebægeret. Frede fotograferede gavlen, og vil nu lægge baldakinen ind på et foto, før vi præsenterer udlejer for ideen. I sidste ende er det ham, der skal godkende ophængningen. Jens nævnte muligheden for, at få lov til at bruge overdækningen på sydsiden af lokalet, men dels skal udlejer selv bruge denne plads, og folk vil formentlig hellere stadig stå lige udenfor døren, end bevæge sig om på siden af bygningen.

Formanden har kontaktet Kommunen og forklaret grunden til den manglende godkendelse af regnskabet. Dette vil blive indsendt så snart færdiggørelsen kan finde sted. Klubbens nye kasserer har lidt af en opgave foran sig, da der stadig mangler materiale fra klubbens tidligere kasserer, der er blevet indlagt på hospice. Formanden vil aflægge Poul Erik et besøg i løbet af ugen, og så snart Jens har regnskabet klar, vil revisorerne kunne godkende det og Finn fortalte at der ikke, fra Kommunens side, vil finde nogen modregning sted.

Liste med dokumentation af den nye bestyrelse blev udfærdiget til Sparekassen.

Jens har yderligere til opgave, at rydde op i medlemskartoteket og få styr på nøgler til klubben.

Frede kontakter den tidligere turneringsleder, og får hurtigst muligt styr på de nye hold. Nogle hold fortsætter uændret i forhold til sidste sæson, mens andre venter i spænding på, hvordan de nye hold kommer til at se ud. Frede og Jørgen vil i, lighed med sidste sæson, udfærdige holdlister med telefonnumre, og sætte dem op på klubbens opslagstavle.

Frede laver nye kontingentprislister til opslagstavlen.

Den nye turnering sparkes i gang med en intern opstartsturnering, formentlig som en Tenax, altså med makker og tidspunktet bliver medio august. Hold øje med din indbakke, facebook og opslagstavle i klubben, da tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad - og selvfølgelig turneringsplan.

Foreslået dato for næste bestyrelsesmøde er 10/8-2021

Har du forslag, ris eller ros der skal med på dagsordenen til næste møde, bedes du henvende dig til formanden på finnesslarsen@gmail.com

God sommer Claus