Referat fra bestyrelsesmøde 25. Oktober 2021


Deltagere: Samtlige bestyrelsesmedlemmer mødte op.

Cup tilmeldingerne? Rolf gjorde bestyrelsen opmærksom på, at nogle som havde tilmeldt sig rettidigt, ikke var kommet med. Frede “lagde sig fladt ned”, og fandt ud af, at tilmeldingerne skulle have været sendt søndag, og ikke mandag. Det kommer ikke til at gentage sig. Alt er nyt for Frede, og det lykkedes trods alt, at få de fleste med, ærgerligt - men al begyndelse er svær.

Julefrokosten 2021 afholdes 4. December. Her vil ligeledes snart blive ophængt en tilmeldingsliste, hvor pris på menuen fremgår, drikkevarer er som sædvanlig gratis! igen i år hygger vi med diverse spil, og indtagelse af alkohol, om eftermiddagen, så vi kommer i den rette stemning til det store ædegilde omkring klokken 18.30

Frede opsætter, efter eget forslag, en ris-/ros-/forslags-postkasse i klubben.

Jens/Frede fortsætter med årshjul/kalender, som nævnt i referat fra forrige møde Jens følger op på poolturnering for ungdomsskoler, der er møde om to uger

Klubben får besøg af CKU 15.30, torsdag den 4. November

Klubben har fået invitation fra kommunen, til at deltage i et møde om tilbud for børn og unge med særlige behov. Mødet finder sted Mortens Aften, så ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage, men Finn melder tilbage til kommunen, takker for invitationen, og siger at vi selvfølgelig er positivt indstillet.

Jens vil undersøge hvilke regler der gælder, når vores kameraer gør det muligt at streame kampe. Hvad nu hvis nogle af vores egne medlemmer, eller spillere fra andre klubber, ikke ønsker at blive filmet.

Jens har undersøgt det og kommer med følgende kommentar til referat:
På DDBU's hjemmeside (forside) står:
Som medlem af en klub er man oplyst om risikoen for at en turneringskamp streames - hvis spilleren vælger fra, gælder de almindelige afbudsregler.

Næste bestyrelsesmøde er 22. November klokken 19. Ejgil kan ikke deltage, hvorfor Rolf (1.Suppleant) indkaldes