Referat fra bestyrelsesmøde 22. November 2021


Deltagere: Finn, Jens, Frede, Rolf og Claus.

Dato og tidspunkt for “Tag en ven med”: 25/1 2022 kl 18.30. Her bliver der igen lejlighed til, at vise vores fantastiske klub, og ikke mindst vores sammenhold, frem for en person, som vi selv forestiller os kunne blive en del af “Teamet”. Vi er vært for en gang aftensmad, og nogle hyggelige timer efterfølgende.

Efter lidt “Startvanskeligheder” ved tilmelding og afholdelse af Cupper, så er der nu, på opfordring fra Rolf, lavet en model, som sikrer at det kører problemfrit fremover.

Finn oplyste at klubben har ansøgt om endnu en del af Corona hjælpepuljen.

Rolf har forgæves forsøgt, at få kontakt til Kent Eriksen. Videokameraerne er således ikke koblet op, da hverken Mike eller Kent har tid/lyst til, at påtage sig opgaven. Rolf har givet bolden videre til bestyrelsen og der bør nu undersøges, hvem der ellers kan hjælpe os videre.

klubmesterskabet 2021 afvikles 5/2 2022 fra kl 08.30 til ? Rolf har tilbudt at stå som turneringsleder. Tilmeldingsliste kommer på opslagstavlen snarest.

Frede arbejder videre med “Årshjulet”, hvor en prototype nok er klar til næste møde.

Dato for næste bestyrelsesmøde: 10/1 2022 kl. 19.00