Referat fra bestyrelsesmøde 13. September 2021


Deltagere: Finn, Ejgil, Frede, Jens og Claus

Jens kontakter ungdomsklubberne med henblik på, at lave en Poolturnering.

Frede arbejder på at lave en stor kalender (årshjul) til opslagstavlen.

Kassereren laver sit eget årshjul hen ad vejen.

Makkerturneringen gentages næste år, gerne med flere deltagere.

Sponsoraftenen aflyses, da ingen har tilmeldt sig.

Son og Ali tager sig af DGM alle tirsdage indtil december.

Sindals ottende årgange (50-60 elever) kommer på besøg torsdag.

Frede vil i den forbindelse kontakte Nordjyske medier.

Kontingentopkrævning udsendes i uge 38.

Dato for “Tag en ven med” besluttes på næste møde.

Dato for næste bestyrelsesmøde er 25/10 kl. 19

Med venlig hilsen
Sekretæren

Næste møde 25. Oktober 2021 kl 19.00