Referat fra bestyrelsesmøde 10. August 2021


Muligheder/ideer til at få fat i unge medlemmer???

    - Åben turnering i POOL?
    - Dato??
    - Indbydelse til ungdomsklubberne (Jens følger op)

Opstart af DGM, muligvis fra uge 35.

    - Tirsdage fra 11 – 13
    - Hjælpere??

Makkerturnering, indkøb af mad osv…

    - Udsat til 4. september pga manglende tilmelding – nyt opslag følger.

Snak med Udlejer, han mener der er følgende ting der skal bringes i orden før vi hænger baldakinerne op….. tager den på mødet.
Finn følger op

Sponsorer, nedtagning af Aros skilt, skal vi lave en aften hvor vi inviterer dem???

    - 21. september 18.30 sponsoraften
    - Finn sender ud til sponsorer sammen med nye sponsoraftaler.

Plan for resten af Året…

Frede laver kalender

Opfølgning på gammel kasserer og ny kasserer, indsendelse af regnskab osv…

Diverse

Næste møde 13. september 2021 kl 19.00