Bestyrelsesmøde den 20. Oktober 2020

Deltagere: Finn, Poul Erik, Jørgen, Ejgil, Karsten og Rolf

Evaluering klubmesterskab:
Der var enighed om at det var en god og hyggelig dag.
Fint med handicap turnering, hvor distancerne var aktuelt snit x 15 +80 min. 130 point

Veteraner:
Ejgil har haft kontakt med en fra Veteranklub i Nordjylland, for at høre om det kunne have interesse for nogen i Hjørring området, at komme i billardklubben. De var interesseret og ville vende tilbage indenfor en uge, men efter 4 uger har Ejgil ikke hørt noget, så han vil prøve at kontakte dem igen.

Dart info:
Finn har rykket Dartklubben for at få afsluttet deres flytning, og afregnet det økonomiske. De skylder for 4 darttavler og der er nogen der ikke har afleveret nøgler, og et par stykker der ikke har betalt kontingent. Der var enighed i bestyrelsen om at kasseren rykkede en gang mere, og hjalp det ikke vil vi kontakte unionen.

Medlemstal/kontingent:
Vi har pt. 67 medlemmer, her mangler der 15 at betale kontingent.

DDBU skoleprojekt:
Klubben har meldt sig til et skoleprojekt, hvor man kunne låne et transportable billardbord af unionen, som kan stilles op på skoler. Det er for at vække interessen for både lærere og elever, det kan indgå i undervisningen i både idræt og matematik. Desværre har vi ikke lige tiden og pga. Covid-19 er det også svært lige nu.

DGM info:
Det lider også under Covid-19, men der har været ca. 6 når de har været i klubben.

Julefrokost:
Det er første lørdag i december. Men i skrivende stund er der kommet nye restriktioner iht. Covid-19, så vi må se hvad der meldes ud fra DDBU

Div.
Jørgen meldte ud at han ikke stiller op til genvalg ved generalforsamlingen i februar.

På bestyrelsens vegne
Rolf og Jørgen

Næste bestyrelsesmøde den 12. Januar 2021 kl. 19.00