Bestyrelsesmøde den 8. September 2020

Deltagere: Finn, Jørgen, Ejgil, Karsten og Rolf

Der har været dialogmøde i Asaa, hvor Finn, Jørgen og Ejgil deltog
Et af hovedpunkterne var faldende medlemstal i unionen og der blev opfordret til at gøre en indsats ude i klubberne.
Vi vil prøve at kigge lidt på noget skole samarbejde og Ejgil vil se om vores lokaler vil kunne trække PTSD veteraner til, med de forskellige muligheder der er i klubben.

I forbindelse med den sommerpakke som skulle give klubberne et skub, fik vi lavet et radiospot hos Skaga (pris 3600,-) - værdien af dette var vi i bestyrelsen ikke sikre på, men at gøre klubben mere synlig er et af vores mål. HAS tilbyder reklamespots (gratis) og her vil vi lave en lille powerpoint præsentation af klubben.
Andre tiltag vil være vores succesfulde arrangement "tag en ven med", det bliver tirsdag den 3. November kl. 18.30 - Der vil være spisning, så der vil komme en tilmeldingsliste op på tavlen når vi nærmer os.

Der har været lidt problemer med opstarten af DDBU's holdturnering, bl.a. på grund af at hjemmesiden ikke var opdateret med tlf.nr. for holdledere og deltagere. Hvis der er problemer som holdet ikke selv kan løse - kontaktes den eksterne turneringsleder, som er Jørgen Nielsen.

Økonomien i klubben er ok, men bestyrelsen vil være lidt tilbageholdende med nye tiltag, især fordi at vi ikke ved om der bliver Danacup 2021 og hvis, så måske i en neddroslet version der vil give en mindre indtægt.

Næste bestyrelsesmøde den 20. Oktober kl. 19.00