Hjørring Kommune


Udviklingspuljen...

Kommunen har sponsoreret 5000kr til indkøb af billardkøer, som så udlånes til CKU/DGM til undervisningsbrug, klubben stiller her instruktører til rådighed.

Maja og alle beboerne fra Bostederne hygger sig og er alle vældig glade for at være i en super dejlig og velfungerende klub!

Hjørring Billardklub ser positivt på dette samarbejde med Kommunen og håber at det er gensidigt.