Bestyrelsen

Formand:
Finn Larsen
Tlf.: 21968894
finnesslarsen@gmail.com

Kasserer:
Poul Erik Larsen
Tlf.: 61465341
pejobi.15@has.dk

Eksterne turneringer:
Jørgen Nielsen
Tlf.: 30293520
Joergen58@gmail.com

Interne turneringer + www:
Rolf Hansen
Tlf.: 30145028
rolf.msh@gmail.com

Bestyr. medlem:
Ejgil Bak
Tlf.: 29239740
bakejgil@hotmail.com

Bestyr. medlem:
Karsten Nielsen
Tlf.: ########
xx@xx