Nogle billeder fra vores klub en November
morgen 2018 - v/Preben Toft