Nogle billeder fra vores klub en November
morgen 2018